top of page

This tea candle replica stands 36 cm tall and is painted with red powder coat paint to prevent rusting and give it a long life.

 

Pater Noster N 57 54, O 11 28

Fyr på Hamneskär, en av de västligaste klipporna av Paternosterskären, NV från Marstrand., Kattegatt. Paternosterskären bildar ett för de sjöfarande ökänt "radband" sett från Marstrandsön. Gränsen mellan Skagerack och Kattegatt anses gå genom en tänkt linje dragen mellan fyrarna Pater Noster resp Skagen på Jylland, Danmark. Bemannad 1868-1977. Fyren på Hamneskär byggdes 1868 och var då Sveriges högsta Heidenstamfyr. Byggandet leddes på plats av N.G. von Heidenstam, vilken med familj bosatte sig på Hamneskär en kortare tid. Fyren släcktes 1977 och fick en omfattande renovering då den 2002 lyftes från fyrplatsen och togs in till fastlandet där den monterades ner i alla sina beståndsdelar och reparerades. I nyskick lyftes den åter på plats 2007. Idag kan man här få konferens, mat och logi.

Pater Noster

kr598.00Price
Option 1: red
    bottom of page